Oturum Aç

 Göğüs Hastalıkları Stajı

Tıp eğitiminin en önemli dönemeçlerinden biri göğüs hastalıkları stajıdır. Solunum sistemi sorunu olan hastaya yaklaşım, öykü alma, fizik inceleme yapma ve uygun tetkikleri isteme becerilerinin; birinci basamak düzeyinde solunum sistemi hastalıkları tanı ve tedavi bilgisini; birinci basamakta çözülemeyecek hastalıklar için hastanın doğru zamanda doğru yere yönlendirilmesi ve solunum sistemi hastalıklarından korunma bilgi ve tutumunu kazandırmaktır.

Staj Sonu Hedefleri:

 1. Solunum sistemi klinik anatomi ve fizyolojisini açıklar.
 2. Semptomların (öksürük, balgam, nefes darlığı, göğüs ağrısı, hemoptizi) mekanizması ve nedenlerini, tanı ve diğer sistemlerle ilişkisini açıklar.
 3. Solunum sisteminde en sık görülen, toplum sağlığını ilgilendiren ve yaşamı tehdit eden hastalıkların nedenlerini, oluşan fonksiyonel bozuklukları ve yol açtıkları klinik bulguları açıklar.
 4. Solunum sistemi ile ilgili temel hastalıkların (pnömoni, KOAH, tüberküloz, astım, plevra sıvısı, akciğer kanseri, pulmoner emboli, intesrtisyel akciğer hastalıkları, uyku ile ilişkili solunum bozuklukları, sarkoidoz, akciğer ödemi, pulmoner arteriyel hipertansiyon, kor pulmonale, solunum yetmezliği, bronşektazi) klinik özelliklerini ve klinik yaklaşım ilkelerini (tanı, tedavi ve korunma) açıklar.
 5. Solunum sistemi yakınmaları olan hastadan öykü alır.
 6. Solunum sistemi fizik muayenesini yapar.
 7. Solunum sistemi ile ilgili semptom ve muayene bulgularını analiz eder.
 8. Anamnez ve muayene bulgularına dayanarak, tanı ve tedaviye yönlendirecek laboratuar testlerini planlar
 9. Solunum sistemi ile ilgili tanısal laboratuar test (basit spirometri, arter kan gazları ve akciğer grafisi, tam kan, biyokimyasal testler) sonuçlarını yorumlar.
 10. Anamnez, fizik muayene bulguları ve laboratuar sonuçları ile birlikte solunum sistemi hastalıklarının ayırıcı tanısını yapar.
 11. Pnömoni, akciğer tüberkülozu, astım, KOAH, solunum yetmezliği, pulmoner emboli, akciğer kanseri, bronşektazi gibi hastalıkların tanısını koyar, acil ve temel tedavisini yapar ve uzman hekime
 12. İnhalasyon tedavisi ve uzun süreli oksijen tedavisi alan hastalara tedaviye yönelik eğitim verir.
 13. Uzun süreli oksijen tedavi endikasyonlarının öneminin bilincindedir.
 14. Bronkoskopi, plevra ponksiyonu, uyku laboratuarı incelemesi, kardiyopulmoner egzersiz testleri, solunum rehabilitasyonu gereken hastaları belirleyebilir ve uzmana yönlendirir.
 15. Sigara kullanmama konusunda topluma örnek olmanın, sigara ile savaşın öneminin farkındadır.

Kapsam:

 1. Anamnez ve Fizik Muayene, Solunum sistemi semptomları
 2. Solunum fonksiyon testleri, kan gazları
 3. Radyoloji (normal, konsolidasyon, atelektazi, diyafragma, hilus, saydamlık artışı, lineer gölgeler, nodül, kitle, kavite, plevra hastalıkları, karışık radyolojik patoloji örnekleri dersleri)
 4. Normal Radyoloji
 5. Pnömoni sınıflama, tedavi
 6. Pulmoner emboli
 7. KOAH
 8. Bronşektazi
 9. Astım
 10. Kronik kor pulmonale ve pulmoner hipertansiyon
 11. Tütün bırakma yöntemleri
 12. Soliter pulmoner nodül, akciğer kanseri
 13. Tüberküloz
 14. Akciğer ödemi
 15. Mesleksel akciğer hastalıkları
 16. Sarkoidoz, plevra hastalıkları