Oturum Aç

 Uzmanlık Eğitimi


GÖĞÜS HASTALIKLARINDA UZMANLIK EĞİTİMİ

Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalında eğitim, araştırma ve tıbbi hizmet konularında uzmanlık dalının kapsamındaki bilgi, beceri ve tutumu kazandırabilmek amacıyla, yürürlükte olan tıpta uzmanlık tüzüğüne göre toplam süresi 4 yıl olan uzmanlık eğitimi verilmektedir. Tıp ve Göğüs Hastalıkları uzmanlık eğitiminde iyi bir hekim yetiştirmek için çekirdek eğitim programına uygun olarak çağdaş eğitim-öğretim metotları kullanılarak geleceğin bilim adamları yetişmesi için çalışılmaktadır. Asistanlarımız uzmanlık eğitim yönergemize uygun olarak çalışmakta ve güncel eğitim karnelerine sahip olup bilgi ve beceri açısından bölgesinde önemli bir sağlık merkezi olan üniversite hastanemizde çalışma imkanına sahip olmaktadırlar.
Hasta ile iletişim, iyi hikaye alma, Göğüs Hastalıkları muayenesi, radyolojik tetkiklerin yorumlanması, ileri görüntüleme yöntemlerinin endikasyonları ve yorumlanmaları, solunum fonksiyon testleri, bronkoskopik yöntemler ve göğüs Hastalıkları hastalarının tanı ve tedavisi eğitim süreleri boyunca planlı bir şekilde öğretilmektedir. 

Araştırma görevlilerinin pratik bilgileri, vizitlerde, poliklinikte, girişimsel işlemlerde öğretim üyeleri tarafından sürekli değerlendirilir. Araştırma görevlilerinin teorik bilgi seviyeleri, klinikte düzenli olarak yapılan eğitim seminerleri, akademik yazım çalışmaları, ulusal ve uluslararası kongre ve toplantı katılımları ile desteklenmektedir. 

Asistanların her zaman ve şartta bir hekime yakışır görünüm ve kıyafet içinde, hizmet verdiğimiz geleceğin meslektaşı olan öğrencilerimize örnek olacak şekilde davranması ve sıkıntılarına çare arayan hastalarımıza şefkat gösteren kişilikte olması veya karakterini buna uygun olarak geliştirmesi beklenmektedir.
Asistanlarımız uzmanlık eğitimi boyunca poliklinikte, serviste, bronkoskopi ünitesinde, uyku laboratuvarı ve solunum laboratuavarında bulunarak branşın tüm bileşenlerini görme imkanına sahip olmaktadır. Uzmanlık eğitimi süresince diğer branşlarda belirlenmiş sürelerle rotasyon eğitimi de alarak multidisipliner bir yaklaşımı öğrenmektedir.

Bölümüzün en önemli vizyonlarında biri de iyi klinisyene ek olarak, güncel yayınları takip edebilen, bir projeyi araştırma sorusu halinden, en son makale yazılıp yayınlanmasına kadar ki süreçleri tam olarak yürütebilen akademik insanlar yetiştirmektir. Bu doğrultuda asistanlarımıza bilimsel araştırma yöntemleri, tıbbi istatistik ve proje yürütme gibi alanlarda eğitim verilmektedir Asistanlarımız yürüyen çalışmalarda aktif görev almaktadır. Tezlerinin dışında başka projelerin de yürütücü olması teşvik edilmektedir.

Asistanlık eğitimi süresinde göğüs hastalıklarının alanına giren: solunum sisteminin yapı ve fonksiyonu, semptomlar ve bulgular, Solunum fonksiyon testi, tedavi ve koruyucu önlemler, Temel mesleki beceriler, hava yolu hastalıkları (Astım-KOAH), akciğer kanseri, Tüberküloz tüberküloz dışı solunum infeksiyonları, akciğer damar hastalıkları, mesleki ve çevresel akciğer hastalıkları, diffüz parankimal (interstisiyel) akciğer hastalıkları, solunum yetmezliği, plevral hastalıklar, tümör dışı mediastinal hastalıkları, solunumsal hastalıklar ve gebelik, alerjik hastalıklar, uyku ile ilişkili bozukluklar, tütünle mücadele ve göğüs hastalıkları ile ilişkili diğer alanlarda eğitim almaktadırlar.