Oturum Aç

 Bronkoskopi

Bronkoskopi ucunda kamera olan ince ve bükülebilir bir cihaz olan bronkoskop ile ağız yada burundan girilerek hava yollarının doğrudan olarak görülerek incelendiği, patolojik örneklerin alındığı endoskopik bir inceleme yöntemidir. Tanısal ve tedavi amacıyla kullanılmaktadır. Lokal anestezi, bilinçli sedasyon altında fleksibl bronkoskopi cihazı ile işlem ünitemizde gerçekleştirilmektedir. Hekim tarafından uygun görülmesi halinde lokal anestezi yerine, ameliyathanede genel anestezi altında da yapılabilmektedir. Bronkoskopi hava yolu hastalıklarının tanısında, akciğer kanserinde biyopsi amaçlı, pnömoni-tüberküloz teşhisinde, tedavi amaçlı olarak yabancı cisim çıkartılması, endobronşiyal özel tedaviler için de kullanılır. Ayrıca EBUS (endobronşiyal ultrasonografi) adı verilen göğüs kafesinde bronşların komşuluğunda yer alan lenf bezleri ve kitlelerden ultrason eşliğinde iğne ile örnekleme yapılan işlem de hastanemizde yapılabilmektedir. Bronkoskopi işlemi öncesi 8 saat herhangi bir şey yiyip içilmemelidir. Kronik hastalıklarınızdan dolayı kullanmak zorunda olduğunuz (aspirin, kumadin gibi kan sulandırıcılar, tansiyon, kalp, şeker hastalığı ile ilgili ilaçlar var ise doktorunuza bildirilmelidir. Hastaneye gelirken size yardımcı olabilecek bir yakınınızın, tetkik sonuçlarınızın ve filmlerinizin yanınızda olması gerekmektedir. İşlem sonrası genellikle hekim uygun görürse aynı gün taburcu edilmektedir.

Göğüs Hastalıkları