Oturum Aç

 Grip

NASIL BULAŞIYOR?

Solunum yolu ile bulaşıyor. Özellikle yakın temas, öksürmek ve hapşırmak suretiyle insandan insana geçiyor. Kuluçka süresi ise 1-3 gündür.

BELİRTİLERİ NELER?

Ani başlayan ateş, kuru öksürük, boğaz ağrısı, burun tıkanması ya da akması, baş ağrısı, gözlerde sulanma, kas ağrısı ve halsizlik bulguları olabilir. Bazı vakalarda hiçbir belirti görülmezken bazıları ölümle sonuçlanabilmektedir.

NASIL TANI KONUYOR?

İnfluenzanın kesin tanısı, hastalığın ilk üç günü içinde, ateşli dönemde alınan boğaz-burun kültüründen virüs izolasyonu ile olur.

KORUNMAK İÇİN NE YAPMALI?

  • Hasta kişiler ile yakın temastan kaçınılmalıdır.
  • Sabun ve su ile eller sık sık yıkanmalıdır.
  • Bulaşma yollarından olan ağız, burun ve gözlere kirli ellerle temas edilmemelidir.
  • Yüzeyler sık sık temizlenmelidir.

AŞI OLMAK NE KADAR ETKİLİ?

İnfluenzaya karşı inaktive virüs aşısı geliştirilmiştir. Aşı hastalığın ağır geçmesini ve komp-likasyonlarını önler. Aşı bir sezon önce dolaşan virüsler temel alınarak hazırlanır. Aşının etkinliği virüsün antijenik yapısını hızlı değiştirmesi nedeniyle ancak %70-90 düzeyindedir.

KİMLER AŞI OLMALI?

65 yaşın üzerindekiler,

Yaşlı bakım evinde kalanlar,

Astımlı çocuklar, kronik kardiopulmoner hastalığı olanlar,

Diyabet, renal bozukluk ya da immun yetmezliği olanlar,

Uzun süreli aspirin tedavisi alanlar (Reye Sendromu olasılığı),

İnfluenza sezonunda gebeliğinin ikinci ya da üçüncü trimesterinde olacak kadınlar,

Grip virüsünü riskli gruplara taşıyabilecek kişiler: sağlık çalışanları, yaşlı bakım evlerinde çalışanlar, ev ziyareti yapanlar, grip açısından riskli kişinin ev halkı, HIV ile enfekte kişiler mutlaka aşı olmalıdır.

İLAÇ TEDAVİSİ NE KADAR ETKİN?

İnfluenza A'nın tedavisinde özellikle antiviral ilaçlar etkilidir. İlaçların 36-48 saat içinde başlandığında semptom süresini kısalttıkları ve komplikasyonları azalttıkları saptanmıştır.


Göğüs Hastalıkları