Oturum Aç

 Akciğer Kanseri Tanı-Tedavisi Onkoloji Konseyi

Akciğer kanseri günümüzde kanserden ölümlerin birinci sırasında yer alan, sigara içilmesiyle çok yakından ilişkili bir hastalıktır. Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs hastalıkları bölümünde; akciğer kanseri tanısı için görüntüleme teknikleri (Tomografi, PET) girişimsel teknikleri (Bronkoskopi) kullanılarak hastalığın patolojik tanısı, evrelemesi yapılması sonrasında bu hastaların tedavileri ve takipleri de sürdürülmektedir. Akciğer Kanseri ile ilgili tüm branşlardan (göğüs hastalıkları, onkoloji, göğüs cerrahisi, radyasyon onkolojisi, nükleer tıp, patoloji) öğretim görevlilerinin katılımıyla haftalık düzenli olarak yapılan multidisipliner onkoloji konseylerinde hastaların tedavileri tüm yönleriyle değerlendirilmektedir. Üniversite hastanemizde akciğer kanseri hastalarının tanısı ve cerrahi, kemoterapi, radyoterapi, beyin metastazlarında Gama knife gibi onkolojik tedavileri yapılabilmektedir.

Göğüs Hastalıkları