Oturum Aç

 Solunum Fonksiyon Laboratuvarı

Solunum fonksiyon testleri; solunum sisteminin fizyolojik olarak değerlendirilmesini sağlamaktadır. Solunum sistemi hastalıklarından tanısının konulması, nefes darlığının nedeninin belirlenmesinde, uygulanan tedaviye yanıtın takibinde, İleri KOAH-amfizem hastalarında bazı hacim küçültücü işlemlerin yapılmasına karar verilmesinde (vücut pletismografisi), preoperatif değerlendirmelerde, maluliyet kararlarının verilmesinde, idiyopatik pulmoner fibrozis hastalarına bazı ilaçların verilmesine karar verilmesinde (difüzyon testi) solunum fonksiyon testlerinden elde edilen veriler kullanılmaktadır.

Solunum laboratuarımızda yapılan testler;

  • Spirometri (solunum fonksiyon testi),
  • Solunumsal alerji testi (deri prick testi),
  • Vücut pletismografı ile ölçülen akciğer volümleri,
  • DLCO (Karbon monoksit difüzyon testi),
  • Reversibilite testi,
  • Kardiyopulmoner egzersiz testi,
  • Egzersiz kapasitesini değerlendirmeye yönelik olarak 6 dakika yürüme testi 

Göğüs Hastalıkları