Oturum Aç
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi
Olmaya devlet cihânda bir nefes sıhhat gibi…

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs hastalıkları anabilim dalında, akciğer hastalıklarının (KOAH, astım, pnömoni, akciğer kanseri, tüberküloz, interstisyel akciğer hastalıkları vb.) teşhisi ve tedavisi yerine getirilmektedir. Solunum fonksiyon laboratuvarı, alerji testleri, bronkoskopi, uyku laboratuvarı ile akciğer sağlığı için tam donanımlı bir merkez olarak hastaların iyileşmesi için poliklinik ve yataklı kliniklerinde hizmet vermektedir.

Göğüs hastalıklarına bağlı 16 servis yatağı, 4 uyku laboratuvarı yatağı bulunmaktadır. Göğüs Hastalıkları bünyesindeki solunum laboratuvarında bulunan vücut pletismografisi, karbonmonoksit difüzyon testi gibi ileri düzey testleri yapılmaktadır.

Bölümümüzde akciğer kanseri tanısı için ileri tetkikler, girişimsel işlemler: Bronkoskopi, endobronşiyal ultrasonografi (EBUS), torasentez (akciğer zarından sıvı alınması), plevra biyopsisi (akciğer zarından parça alınması) yanı sıra, bu hastaların tedavileri ve takiplerinin diğer ilgili branşlarla multidisipliner olarak karar verildiği Onkoloji Konseyi yapılmaktadır.